Vijftig jaar gemengd zangkoor ‘Orpheus’ in Nuth, 25 maart 2002.


Op 25 maart 2002 is het 50 jaar geleden dat ‘Zangvereniging Orpheus Nuth’ werd op-gericht. Dit gemengd koor is voortzetting van het op 12 november 1944 tot stand gekomen ‘Nuths Mannenkoor’. Zoals zovelen koren had het Nuths Mannenkoor te kampen met nauwelijks toetreden van nieuwe, liefst jonge leden.

Besloten werd derhalve om met ingang van 25 maart 1952 ook dames tot het koor toe te laten. Het gevolg hiervan was dat men de naam Nuths Mannenkoor diende te wijzigen in de huidige naam ‘Zangvereniging Orpheus Nuth’.

Zowel ‘Nuths Mannenkoor’ als ‘Zangvereniging Orpheus Nuth’ stonden onder de bezielende muzikale leiding van mede-oprichter en geboren en getogen Nuthenaar Jan Driessen. Aangezien zijn gezondheid te wensen overliet, was hij in 1971 genoodzaakt de dirigeerstok over te dragen aan een jonger iemand.  

Sinds 1971 staat ‘Zangvereniging Orpheus Nuth’ onder de bezielende muzikale leiding van Harry Dieteren. Onder zijn leiding heeft het gemengde koor kunnen schitteren tijdens de concoursen te Weissenthurm in Duitsland en in het Turfschip in Breda. Ieder jaar draagt het koor ten behoeve van de Nuther gemeenschap zorg voor een lenteconcert in maart of april, een najaarsconcert in november en het opluisteren van de hoogmis op Tweede Kerstdag in de St. Bavokerk te Nuth. Het lenteconcert vindt plaats in het Cultureel Trefpunt, hetwelk tevens dienst doet als repetitielokaal op maandagavond. Wat het voorjaarsconcert betreft , verkeren wij in een zeer gunstige omstandigheid, dat wij van het kerkbestuur en vooral ook van onze pastoor de heer van Heijst, de permissie krijgen om de parochiekerk volledig tot concertzaal om te bouwen. Door zijn geweldige akoestiek is deze kerk uitermate geschikt voor dergelijke evenementen. Wij hopen dan ook dat wij nog tot in lengte van jaren van dit voorrecht gebruik mogen maken. Bij voornoemde evenementen wordt veelvuldig samengewerkt met koren en muziekverenigingen. Naast deze uitvoeringen in onze eigen gemeente, treedt het koor ook diverse keren per jaar naar buiten. Hierbij worden concertmiddagen en avondconcerten (mede) verzorgd.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan zal er op zaterdag 9 en op zondag 10 maart 2002 op gepaste wijze feest worden gevierd. Tijdens de informele bijeenkomst op zaterdag 9 maart zullen maar liefst twaalf jubilarissen worden gehuldigd.

Dit zijn:


12½ - jarig lidmaatschap:                               40 - jarig lidmaatschap:

De heer Gène Collaris                                                       Mevrouw Tiny Grootjans - Dieteren

Mevrouw Anny Heuvelmans - Giesbers

De heer Hub van Oppen

De heer Hub Clement                                                 


25 - jarig lidmaatschap:                                   50 - jarig lidmaatschap:

De heer Jan Roijen                                                             Mevrouw Bertha Coenen - Gielkens

Mevrouw Truus Roijen - Leduc                                      Mevrouw Riet Hamers - Philips

                                                                                              Mevrouw Gertie Henssen - Kusters

                                                                                              Mevrouw Annie Nijsten

                                                                                              Mevrouw Fien Ritzen - Pansters

Het uitreiken van de oorkondes en insignes zal door een bestuurslid van de NBKZO worden verricht. Tussen 19.30 uur en 21.00 uur zal het jubilerende koor recipiëren. Na de receptie zal de avond op informele wijze worden voortgezet onder genot van een drankje en de muzikale klanken van het trio ‘Flashback’.


De tweede dag, zondag 10 maart, wordt er om 11.00 uur begonnen met de feestelijke opluistering van de H. Mis. Deze

H. Mis  zal muzikaal en vocaal worden verzorgd door twee plaatselijke verenigingen, te weten: De ‘Koninklijke Harmonie St.-Bavo’ en het ‘Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Bavo’. Na afloop van de viering zal de ‘Koninklijke Harmonie St.-Bavo’ het jubilerende koor muzikaal begeleiden naar het verenigingslokaal het ‘Cultureel Trefcentrum’ te Nuth. Vervolgens zal aldaar tot 14.00 uur een Frühschoppen plaatsvinden. Van 15.00 uur tot 18.00 uur zal er een concertmiddag worden gehouden, waaraan de onderstaande verenigingen zullen deelnemen:

• Gemengd Koor st. Caecilia, Hulsberg

• Het Breuker Mannenkoor, Hoensbroek

• Fanfare St.-Donatus uit Grijzegrubben


Hierna zal er tot ongeveer 20.00 uur gelegenheid zijn om over het verstreken weekend na te praten. Dit is dan tevens het einde van het feestweekend.

Gedurende de verdere loop van het jubileumjaar zullen nog enkele activiteiten plaatsvinden, zoals:

• meerdaagse concertreis naar Duitsland

• groots opgezet najaarsconcert

• uitgebreide kerstuitvoering

Voor wat de toekomst betreft hopen we gezien de successen in het verleden en het trouwe publiek, de huidige situatie nog in lengte van jaren te kunnen continueren.


Aloys Giebers - scretaris.


Bron: Rondom de koren NBKZO maart/april 2002

Nieuwe pagina 1

Naar boven

© Zangvereniging Orpheus Nuth / Michel Pinxt / maart 2011 -
Index Foto’s