Index


  Orpheus


  Repetities


  Nieuwe leden


  Bestuur


  Muziekcommissie


  Biografie Maurice Wiche


  Biografie Annemie Sluijsmans


  Biografie Beschermvrouwe


  Agenda


  Jarige deze maand


  Foto’s


  Ledenlijst (inlogcode)


  Reglement (inlogcode)


  Vrienden van Orpheus


  Links

Zangvereniging Orpheus Nuth

Contact:


Eugène Collaris (voorzitter) telefoon 045 - 524 28 59


Aloys Giesbers (secretaris) telefoon 045 - 524 28 45

aloys.giesbers@home.nl


José Moonen - de Koning (penningmeester) telefoon 045-524 25 53

bankr. nummer: NL73 RABO 0137 7292 35

SOPRANEN


Ria Appeldoorn

Louise Collaris - Jacobs

Maria Collaris - Collaris

Diny Drissen - Rasenberg

Jeanny Faessen - Jongen

Ria Fokkelman

Anny Giesbers - Wehrens

Phil Habets - Vissers

Riet Hamers - Philips

Jeanny van den Heuvel

Antoinette Herben - Pustjens

Tiny Hoofs

Maria van Lent - Jacobs

Lies van Oppen - Meertens

Jacqueline Smeets-Smeets


      

ALTEN


Jeanny Blom - Roks

Willeke Cattenburch

Mieke Keulen - Palsrok

Ria Luja - Driessen

José Moonen - de Koning

Mia Nijsten - Smeets

Lies Nijsten - Jacobs

Annie Renkens

Lia Tijssen - v.d. Heuvel

Jeanne Tijssen

Tiny Waltmans


TENOREN


Hub Clement

Aloys Giesbers

Pierre Moonen

Hub van Oppen

Michel Pinxt

John Viehoff

BASSEN


Hub Blom

Eugène Collaris

Math Luja

Jan Roijen

Guido Schreurs

Hein Tijssen


© Michel Pinxt / Zangvereniging Orpheus / maart 2011 -